Artikler

2018

Joern, L., & Havelund, J. (2018). Ultras in Denmark. The new football thugs?Soccer and Society.

Stott, C., Khan, S., Madsen, E., & Havelund, J. (2018). The value of Supporter Liaison Officers (SLOs) in fan dialogue, conflict, governance and football crowd management in Sweden. Soccer and Society.

Stott, C., Havelund, J., & Williams, N. (2018). Policing football crowds in Sweden. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 1-20.

2016

Havelund, J., Lauritsen, M., Joern, L., & Rasmussen, K. (2016). Not all cops are bastards: Danish football supporters’ perception of dialogue policing. European Police Science and Research Bulletin, Winter 2016/17(15), 42-47.

2015

Havelund, J, Joern, L & Rasmussen, K (2015). “A Qualitative Examination of Police Officers’ Perception of Football Supporters“. Police Practice and Research: An International Journal, bind 16, nr. 1, s. 65-78.

2013

Havelund, J & Joern, L. (2013). “Categorisation of supporters: Beyond risk/non-risk”. Sport & EU Review, vol 5, nr. 1, 34-35.

Havelund, J, Stott, C, Rasmussen, K & Joern, L. (2013). “Policing football – An introduction: From ‘hooliganism’ to inter-groups dynamics”. Electronic International Interdisciplinary Conference, vol 2, 221-227.

Havelund, J, Stott, C, Rasmussen, K & Joern, L. (2013). “Policing football – From ‘hooliganism’ to inter-groups dynamics”. Journal of Education, Psychology and Social Sciences, vol 1, nr. 2,  36-41.

2012

Havelund, J., Joern, L., Rasmussen, K. (2012). “Danish Ultras: Risk or Non-Risk?”. I: Sport & EU Review, Vol. 4, Nr. 1, 05.2012, 5-17.

Havelund, J., Rasmussen, K., Joern, L. (2012). “Eventbetjentuddannelsen: en forskningsbaseret uddannelse i dialogbaseret håndtering af masseforsamlinger”. I: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Vol. 99, Nr. 2, 2012, 185-200.

2011

Havelund, J., Joern, L., Rasmussen, K. (2011). ”Hooliganisme i Danmark”. I: Thing, LF. & Wagner, U. (red.). Grundbog i Idrætssociologi. Munksgård Danmark, s. 232-241.

Havelund, J., Ilum, J., Jensen, M., A., Nielsen, BP., Rasmussen, K., Stott, C. (2011). ”Event policing – dialogue in the policing of mass events in Denmark”. European Police Science and Research Bulletin. 4th edition.

2010

Joern, L. (2010). De sædvanlige mistænkte. En typologi over fodboldpublikummet. I J. Havelund, L. Joern, & K. Rasmussen (red.), Fotboll och huliganism i Skandinavien Malmö: Idrottsforum.org

Rasmussen, K. (2010). Portræt af en hooligan. I J. Havelund, L. Joern, & K. Rasmussen (red.), Fotboll och huliganism i Skandinavien. Malmö: Idrottsforum.org

2009

Havelund, J. (2009). ”Foreword”, i Stott, C. & Adang, O.: Understanding and managing risk – Policing football matches with and International dimension in the European Union, 7-13.

Joern, L. (2009). Intet at skjule, intet at frygte? I A. V. Christiansen (red.), Kontrolsport. Big Brother blandt atleter og tilskuere. Syddansk Universitetsforlag.

Joern, L. (2009). Nothing to hide, nothing to fear? Tackling violence on the terraces. Sport in Society, 12(10), 1269-1283.

Rasmussen, K. & Havelund, J. (2009). “Efterskrift”. I: Joern, J. Homo Fanaticus – passionerede fodboldsupportere. Forlaget Bavnebanke, Slagelse, s. 183-190.

2008

Rasmussen, K., Havelund, J. (2008). “Midler til forebyggelse af fodboldoptøjer”, i Idrætsjuristen 2007, 1 udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 19-38