Dansk fodbolds fankultur
Header

Artikler

2014

Havelund, J., Joern, L., Rasmussen, K. (2014). “Qualitative Examination of Police Officers’ Perception of Football Supporters”. Police Practice and Research: An International Journal.

2013

Havelund, J., Stott, C., Rasmussen, K. & Joern, L. (2013). “Policing football – From ‘hooliganism’ to inter-groups dynamics”. Journal of Education, Psychology and Social Sciences, Vol. 1, Issue 2, s. 36-41.

2012

Havelund, J., Rasmussen, K., Joern. L. (2012). “Eventbetjentuddannelsen – en forskningsbaseret uddannelse i dialogbaseret håndtering af masseforsamlinger”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Vol. 99, Nr. 2, s. 185-200.

Havelund, J., Joern, L., Rasmussen, K. (2012). “Danish Ultras – Risk or Non-Risk?”. Sport & EU Review, Vol. 4, Nr. 1, 05.2012, s. 5-17

2011

Havelund, J., Joern, L., Rasmussen, K. (2011). ”Hooliganisme i Danmark”. I: Thing, LF. & Wagner, U. (red.). Grundbog i Idrætssociologi. Munksgård Danmark, s. 232-241.

Havelund, J., Ilum, J., Jensen, M., A., Nielsen, BP., Rasmussen, K., Stott, C. (2011). ”Event policing – dialogue in the policing of mass events in Denmark”. European Police Science and Research Bulletin. 4th edition.

2010

Joern (2010) “De sædvanlige mistænkte. En typologi over fodboldpublikummet”, in Jonas Havelund, Lise Joern & Kristian Rasmussen (red.): Fotboll och huliganism i Skandinavien, idrottsforum.org, Malmö.

Rasmussen (2010) “Portræt af en hooligan”, in Jonas Havelund, Lise Joern & Kristian Rasmussen (red.): Fotboll och huliganism i Skandinavien, idrottsforum.org, Malmö.

2009

Joern (2009) “Intet at skjule, intet at frygte?”, in Ask Vest Christiansen (red.): Kontrolsport. Big Brother blandt atleter og tilskuere. Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Joern (2009) “Nothing to hide, nothing to fear? Tackling violence on the terraces”, Sport in Society 12, 10, pp. 1269-1283.

2008

Rasmussen, K., Havelund, J. (2008). “Midler til forebyggelse af fodboldoptøjer”, i Idrætsjuristen 2007, 1 udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 19-38