Dansk fodbolds fankultur
Header

Den misforståede masse, 2009

Af Jonas Havelund & Kristian Rasmussen

 

Udgivelse: Jyllands-Posten, d. 14. december 2009

Professor Carsten René Jørgensen beskriver i artiklen “Når vreden kommer ud af kontrol” (JP, Puls 8/ 12, s. 4-5), hvordan masseforsamlinger som f. eks. demonstrationer, koncerter og fodboldkampe danner grundlaget for, at man bliver primitiv og forfalder til en ren “os-dem”-tænkning. Budskabet er blevet gentaget utallige gange, siden det fremkom i Gustave Le Bons bog “Massernes psykologi” fra 1895. Men det gør det ikke korrekt.

Nyere massepsykologisk forskning har anfægtet ovenstående opfattelse af massen. “Massen” består nemlig ikke af en homogen gruppe, hvor det enkelte individ har bortkastet egne værdier til fordel for primitivitetens laveste fællesnævner. Massen består derimod af en række mindre grupper med divergerende holdninger og værdier. Nogle få vil gå voldens vej, mens andre – som udgangspunkt – tager kraftigt afstand fra den. Men som man har set ved både fodboldkampe og demonstrationer kan ellers “almindelige” og fredelige mennesker gå voldens vej.

970 fans anholdt

En afgørende faktor for dette uhensigtsmæssige omslag er politiets adfærd. Opfatter ellers fredelige demonstranter deres rettigheder krænket, eller finder de en politiadfærd illegitim, vil der være en risiko for, at de søger fællesskab med voldelige personer med optøjer til følge.

Et eksempel er EM i fodbold i Holland/ Belgien 2000, hvor det belgiske politi efter en hårdhændet indsats anholdt og deporterede ca. 970 engelske fans, som de opfattede som “hooligans”. Af dem var kun 30 kendt af de engelske myndigheder, som allerede på det tidspunkt havde godt styr på deres voldelige fans.

Også årets G20-møde i London, som førte til uroligheder og et dødsfald, kan tjene som eksempel. Det britiske parlament nedsatte en undersøgelseskommission, der netop har udsendt sin rapport, der fastslår, at politiet bærer et væsentligt ansvar for begivenhederne.

Politiets udfordring

Politiets udfordring er at styre uden om forsimplede opfattelser af massen. Forskning har dokumenteret, at såfremt politiet iværksætter en differentieret og afbalanceret indsats, hvor der alene sættes ind over for de personer, som søger voldelige konfrontationer og udøvelse af hærværk, vil denne indsats opfattes som legitim af de ikke-voldelige demonstranter eller fans, såfremt de kender til omstændighederne bag den målrettede indsats.

Kodeordene for en vellykket indsats er således et differentieret syn på massen samt dialog.