Dansk fodbolds fankultur
Header

DSB viser vejen, 2010

Af Jonas Havelund

 

Udgivelse: Berlingske Tidende, d. 22. januar 2010

Artiklen »DSB bestikker fodboldbøller for at få fred« på berlingske.dk 19. januar tegner et unuanceret billede af DSBs aftaler med fodboldfans.

Bl. a. er de nævnte billetpriser misvisende, men lad nu det ligge. DSB viser på mange måder vejen frem og væk fra doktrinen om nultolerance og ingen dialog, som selv politiet langt de fleste steder i landet har bevæget sig væk fra. For få år siden havde vi en situation, som umiddelbart kun lod sig løse ved at bemande togene med politi. Det var selvsagt uholdbart og dyrt. DSB valgte her at uddanne personale i konflikthåndtering og gå dialogens vej for at få ordninger i stand med fodboldfans.

Foruden politiets sparede ressourcer i togene, sparer politiet ved ikke længere i samme grad at skulle opspore mistænkelige busser og personbiler på kampdage.

De øvrige rejsende slipper for larmende og festlige fodboldfans, idet de ikke længere er spredt ud over alle togsættene og på flere afgange.

For fansene betyder det, at de kan feste uden at genere medpassagererne. For øvrigt er artiklens stempling af alle de rejsende som »fodboldbøller« og »hooligans« ikke i tråd med virkeligheden. Langt de fleste i disse reserverede togsæt er slet og ret fodboldfans.

DSB har formået, til alles bedste, at lave en lukrativ forretning ud af noget, som tidligere udgjorde et problem.

Det er forbilledligt.