Dansk fodbolds fankultur
Header

Et stort skridt i den rigtige retning, 2011

Af Jonas Havelund & Kristian Rasmussen

Udgivelse: På Fannews.dk

Mens danske nyheder er fyldt med stof om toldere, skybrud og ”lortebær” er en nyhed med stor betydning for danske fodboldfans stille og roligt blevet lukket ud på politiforbundets hjemmeside, dansk-politi.dk, i  artiklen ”Dialogbetjente bliver nationale”. Nyheden er kort fortalt, at det pionerarbejde, som Østjyllands Politi de sidste par år har lavet for at indføre en venlig og dialogbaseret tilgang til fodboldfans, nu endelig ser ud til at blive udrullet på landsplan.

På trods af at det, med politidirektør i Østjyllands Politi Jørgen Ilums ord, ikke er tale om raketvidenskab at møde folk venligt og i dialog, så har det ikke været nemt at nå dertil. Politiet anlagde allerede tilbage i 2008 en fælles strategi for håndtering af fodboldkampe, som var ”baseret på en fredelig og imødekommende tilgang til samtlige tilskuere, og at denne indsats om nødvendigt kan justeres med henblik på at håndtere eventuelle uroskabende elementer” (her citeret fra Per Larsens tekst ”FAIR PLAY – med juridisk førstehjælp” fra Idrætsjuristen 2007). Men det har vist sig lettere sagt end gjort. Tendensen har således været, at politiet i forbindelse med såkaldte ”højrisikokampe” fortsat har benyttet sig af det såkaldte mobile indsatskoncept – det vil sige hollændervogne, hvor politibetjentene i vid udstrækning bliver transporteret rundt i biler og for det meste kun stiger ud, når skaden enten er sket i form af slagsmål eller behovet for politiets tilstedeværelse, f.eks. til adskillelse af fans ved stadion, er åbenlyst. Indsatskonceptet har en række fordele i forhold til andre koncepter som f.eks. brugen af skjolde, som man tidligere brugte, men konceptet har dog en række svagheder – og er ikke nødvendigvis særligt egnet til håndtering af fodboldkampe. Eksempelvis er det vanskeligt at danne sig et reelt billede af, hvad der foregår, når man erfarer virkeligheden på den anden side af en bilrude. Og selvom konceptet ikke udelukker dialog, så har dialogen haft trange kår.

Den gule vest – det synlige bevis på den nye strategi fra 2008 – afhjælper ikke dette, når den bliver båret uden på en kampuniform (dens rette navn er indsatsuniform/indsatsdragt, men da selv politifolk har det med at kalde den kampuniform, holder vi os til det her) . Endnu mindre hjælper det, at fans i en række tilfælde har oplevet konfrontationer med ”gulvestbetjente” i kampuniformer. Det mobile indsats koncept har med andre ord, hvad man med et moderne udtryk kan kalde for et imageproblem, hvilket tydeligt spores, når en indsatsvogn nærmer sig en forsamling af fans. Det er de færreste, der forbinder det med, at politiet er der for at beskytte, servicere og føre dialog med dem. Når det har taget sin tid at erkende dette, hænger det blandt andet sammen med, at politiet er trænet i konceptet og er trygge ved det. Det har derfor været en træg proces at bevæge sig væk fra konceptet, og man finder stadig politikredse, hvor man enten har holdt stædigt fast i konceptet eller alt for hurtigt tyer til det, når der er de mindste tegn på problemer. Med den nye uddannelse lader det imidlertid til, at der er taget et afgørende skridt i den rigtige retning.

Som politiinspektør Allan Nyring, chef for National Beredskabsenhed i Rigspolitiet, nævner i artiklen ”Dialogbetjente bliver nationale”, bliver der tale om en tredages uddannelse. Til sammenligning kan nævnes, at de to første ud af de tre gennemførte uddannelser for eventbetjente i Østjyllands Politi var på fem dage (faktisk seks, hvis man medregner en fælles evaluering, som blev afviklet et stykke tid efter begge uddannelsesrunder). Men tre dage er trods alt bedre end to – eller slet ingen, som man har kunnet frygte var udsigten, indtil denne nyhed slap ud. Uddannelsen kommer i forlængelse af 3. udgave af ”fodboldhåndbogen”, som er det navn, den fælles strategi anlagt i 2008 går under. En uddannelse som endelig ser ud til at kunne bringe politiet nærmere selve formålet med en fælles strategi, nemlig en mere ensartet håndtering af fodboldfans politikredsene imellem. Og noget tyder på, at budskabet om mere dialog og en imødekommende tilgang til personer (indtil de har gjort sig fortjent til anden behandling) langsomt men sikkert er ved at vinde indpas på landsplan. Med mindre politiet lader laveste fællesnævner sætte standarden for uddannelsen, så er det et stort skridt i den rigtige retning.

Læs mere her:

Dialogbetjente bliver nationale

Fakta om eventbetjentuddannelsen

Eventbetjentuddannelsen er en uddannelse, som kun politibetjente i Østjyllands Politi kan tage. Uddannelsen er forskningsbaseret og giver kursisterne redskaber til håndtering af store menneskemængder. Uddannelsen giver herunder kursisterne en forståelse for vigtigheden af dialog og en differentieret opfattelse af risiko og vigtigheden af at have et differentieret syn på menneskemængder. I den sammenhæng spiller kendskab til fankultur en væsentlig rolle, ligesom viljen til at interagere på en positiv, venlig og imødekommende facon er en grundsten for selve uddannelsen.