Dansk fodbolds fankultur
Header

Introduktion

Forskning i dansk fodboldfankultur

Forskningen i fankultur sigter mod at skildre de utallige nuancer, der fremtræder, når man tager et nærmere blik på de danske fodboldfans. Det gør vi primært ved at foretage interviews med fans samt følge og observere dem og deres færden rundt om i Danmark. Deres adfærd, holdninger og værdier varierer i så udpræget grad, at de ikke lader sig opdele i forsimplede kategorier som ”non-risk” og ”risk” fans, som politiet på europæisk plan arbejder ud fra. Forskningen i fankultur har til hensigt at belyse de uensartede adfærdsformer, udtryksmåder og bevæggrunde, der karakteriserer og motiverer de forskellige typer af fodboldfans med henblik på at øge forståelsen af fankulturens mange facetter.

 

Eventbetjentuddannelsen

Gruppens forskning i dansk fankultur afspejler tendenserne i den udenlandske forskning, idet der både fokuseres på fankulturen og politiets håndtering af fodboldfans, som har vist sig at spille en væsentlig rolle i forhold til en fredelig afvikling af fodboldbegivenhederne.

Forskningen på området viser og politiets egne erfaringer i visse lande er, at man kan undgå en række konflikter og optøjer, hvis politiet har indsigt i fankulturens heterogenitet og viden om hvem de står overfor. For at få indsigt i politiets arbejde har vi både observeret deres håndtering af fodboldkampe og interviewet dem for at få et indblik i deres forståelse af egen adfærd, strategi og fans. Det har indtil videre ført til flere rapporter, der understreger, at der er plads til forbedring fra politiets side i forhold til håndtering af fodboldfans.

Rapporterne har været medvirkende til, at Østjyllands Politi, i samarbejde med Rigspolitiet, har etableret en ”eventbetjentuddannelse”. Formålet er at give betjentene flere redskaber til fredeligt at løse konflikter, der kan opstå, når eksempelvis store grupper af fodboldfans skal eskorteres til og fra stadion. Uddannelsen vægter således brugen af dialog, noget som fans har efterspurgt og hilser velkommen.

 

Formål

Vores forskning handler om at rydde fordomme og misforståelser mellem fans og politi af vejen for derved at sikre en mere afbalanceret indsats baseret på risikovurderinger i den konkrete situation frem for at dømme folk alene på baggrund af deres historik og forudindtagede kategoriseringer.

Personer, der indgår i undersøgelserne, er sikret anonymitet og oplysninger behandles fortroligt.