Dansk fodbolds fankultur
Header

Forebyggelse af fodboldoptøjer – en interviewundersøgelse

Forebyggelse af fodboldoptøjer – en interviewundersøgelse blev til på baggrund af en bevilling fra Justitsministeriets Forskningspulje. Bogudgivelsen fra 2011 består af rapporten som fremsendt til Justitsministeriet i maj 2010 samt et opdateret forord.

Rapporten kan hentes gratis her

Bogen koster 135 kr. og kan købes her

Fra bogens bagside

Siden midten af 2008 har dansk politi haft en fælles national strategi for den politimæssige indsats i forbindelse med fodboldkampe – den såkaldte National Håndbog for den Politimæssige Indsats i Forbindelse med Fodboldkampe. Denne bog undersøger i hvor høj grad, det er lykkes at implementere den nationale håndbog, ligesom forfatterne går i clinch med selve håndbogens indhold på en række områder. Der gives således et kritisk indblik i politiets forsøg på at løfte den samfundsmæssige opgave det er at sikre, at fodboldkampe foregår i en fredelig atmosfære.

Bogen er baseret på interview med i alt 24 politimænd og –kvinder foretaget i efteråret 2009.

Detaljer

Titel: Forebyggelse af fodboldoptøjer – en interviewundersøgelse

Forfattere: Kristian Rasmussen & Jonas Havelund

Udgivere: Justitsministeriet / Forlaget Bavnebanke i samarbejde med Books on Demand GmbH, København

Udgivelsesår: 2010/2011

Sidetal: 164