Dansk fodbolds fankultur
Header

Forebyggelse af fodboldoptøjer – et litteraturstudie

cover - litteraturstudieForebyggelse af fodboldoptøjer – et litteraturstudie blev til på baggrund af en bevilling fra Justitsministeriets Forskningspulje. Bogudgivelsen består af rapporten som fremsendt til Justitsministeriet i september 2007 samt et efterskrift, der følger op på udviklingen fra 2007 til 2009.

Rapporten kan hentes gratis her

Bogen koster 85 kr. og kan købes her

Resumé

Såvel tiltag fra myndigheder og den tidlige forskning i fodboldoptøjer og hooliganisme har stort set placeret ansvaret for problemerne alene hos supporterne. Fra midten af 1990’erne og frem har en række forskningstiltag fokuseret på forskellige aspekter, der alle har det tilfælles, at de har øje for de processer, der udspiller sig mellem supportere, kontrollører og politiet. Denne forskningstilgang har dokumenteret, at mange optøjer og voldsepisoder i forbindelse med afvikling af fodboldkampe skyldes uoverensstemmelser mellem de måder, hvorpå de forskellige parter opfatter en given situation. Uoverensstemmelserne har rod i fordomme, manglende kulturforståelse og manglende kommunikation parterne imellem.

Enkelte artikler er baseret på interventionsstudier, hvor man har undersøgt og interveneret i forhold til politiets anlagte strategier. Her har man fundet en direkte sammenhæng mellem den anlagte strategi og optøjer. Anlægges en lav risikoprofil fås færre optøjer og problemer end ved en høj risikoprofil. Forskningen dokumenterer, at best practise har udgangspunkt i en strategi, hvis overordnede retningslinjer er, at en given indgriben til opretholdelse af orden modsvarer de egentlige handlinger. Enhver indgriben skal således være som respons på faktiske hændelser, hvormed man arbejder med en dynamisk risikovurdering, hvor man efter en given indgriben vender tilbage til en lav risikoprofil.

Detaljer

Titel: Forebyggelse af fodboldoptøjer – et litteraturstudie

Forfattere: Kristian Rasmussen & Jonas Havelund

Udgivere: Forlaget Bavnebanke i samarbejde med Books on Demand GmbH, København

Udgivelsesår: 2009

Sidetal: 108