Dansk fodbolds fankultur
Header

Understanding and managing risk

Understanding and managing risk – Policing Football Matches with an International Dimension in the European Union blev udarbejdet i forbindelse med afvikling af konferencen “Football Supporters and Public Order Management”. Bogen præsentere i kort form de væsentligste fund fra et stort europæisk forskningsprojekt om risikovurderinger i forbindelse med europæiske fodboldkampe.

Bogen koster 100 kr. og kan købes her

Fra bogens bagside:

Dr. Clifford Stott and Dr. Otto Adang set out to address, in a straight-forward way, some of the key issues relating to how to police football supporters. This small book focuses on the importance of understanding and managing risk in an appropriate and balanced way. It emphasizes how essential ongoing information gathering is, if the police are to be deployed in a way that is seen as legitimate by the football supporters.

Detaljer

Titel: Understanding and managing risk – Policing Football Matches with an International Dimension in the European Union

Forfattere: Clifford Stott og Otto Adang (forord af Jonas Havelund)

Udgivere: Forlaget Bavnebanke i samarbejde med Books on Demand GmbH, København

Udgivelsesår: 2009

Sidetal: 56